7th Polish Combinatorial Conference
Będlewo, September 24-28, 2018
Polskojęzyczni uczestnicy V Polskiej Konferencji Kombinatorycznej uznali, że problemy polskiej terminologii w zakresie kombinatoryki są ważne dla środowiska naukowego i warte działań w celu poprawienia aktualnej sytuacji (por. protokół posiedzenia, które odbyło się w czasie konferencji).

Pierwszym efektem tych działań jest słownik angielsko-polski w zakresie teorii grafów dostępny tutaj.